Ramadan: błogosławiony miesiąc

Dziewiąty miesiąc muzułmańskiego kalendarza. Ramadan, od arabskiego słowa „palący” czy “suchota”, czyli gorący, wymagający czas. Czas postu. Prawdy i oczyszczenia.

Rozgwieżdżonej nocy 27 dnia miesiąca ramadan 610 roku Mahomet czuwał w grocie na zboczach góry Hira nieopodal swego rodzinnego miasta, Mekki. Udawał się tam od lat, by – jak większość pobożnych Arabów w swoich okolicach – spędzić noc na rozmyślaniach w odosobnieniu. Niespodzianie oślepił go blask i jego oczom ukazała się postać niezwykła, która u każdego innego wzbudziłaby bojaźń. Malak, ów boski posłaniec, rozkazał: “Recytuj!” Mahomet odparł: “Cóż mam recytować?” Istota anielska wyciągnęła ku niemu zapisany zwój brokatu i powtórzyła głosem nie znoszącym sprzeciwu: “Recytuj!” Mahomet odmówił po raz wtóry: “Nie umiem recytować!” Wtenczas anioł zacisnął wokół niego ową brokatową materię z całych sił, aż Mahomet pomyślał, że oto nadeszła godzina jego śmierci. Nagle malak ucisk rozluźnił i rozkazał: “Recytuj!” Po trzykroć Mahomet odmawiał, aż świetlisty anioł sam wyrecytował pięć pierwszych wersów, poczynając od słów: “Recytuj w imię twego Pana, który cię stworzył…” I zniknął. Mahomet stracił przytomność. Gdy się ocknął z niezwykłego snu i wyszedł z groty, usłyszał głos z nieba: “O Mahomecie! Tyś jest posłańcem Boga, a jam jest archanioł Gabriel!”
P. Balcerowicz, Ramadan, Polityka nr 46, 17.11.2001

18 czerwca muzułmanie rozpoczęli miesiąc postu, Ramadan. Przez 29 dni od wschodu do zachodu słońca ograniczać będą doczesne potrzeby na rzecz tych ważniejszych, duchowych. Drogą Ramadanu są modlitwa, wyciszenie i pokora wyrzeczeń. To okres zwracania się ku Bogu – próśb o przebaczenie win i o udzielnie błogosławieństwa.

Ramadan upamiętnia objawienie Koranu – świętej księgi, przewodnika dla wierzących, drogowskazu. Jego podstawą jest saum, post, jeden z pięciu obowiązków każdego dorosłego muzułmanina (obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny oraz pielgrzymki do Mekki). Obowiązuje od świtu do zmierzchu i nie dotyczy tylko zakazu spożywania pokarmów. Wierzący nie może też pić napojów, palić tytoniu, uprawiać seksu. Nie może zwilżać gardła czy zanurzać całej głowy. Nie może kłamać; jedynie Bóg wie czy wierny zachowuje post.

Post obowiązuje dorosłych, zdrowych cieleśnie i umysłowo. Chorzy, podróżni, kobiety w ciąży – mogą odłożyć spełnienie obowiązku na inny czas tego samego roku. Wszystko po to, by sprawy ciała nie dominowały nad sprawami ducha. Z dyscypliny rodzi się siła wiary.

O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – abyście byli bogobojni

Ramadan to czas kiedy wierzący spogląda na swoje życie. Odwraca się od dostatku życia i zastanawia się nad tym, jak wygląda jego droga do raju, czas, kiedy zbliża się do Allaha.

I jest jeszcze Lajlat al-Kad, Noc Siły, Noc Przeznaczenia, która w tym roku przypada 13 lipca. Jedna z najważniejszych w islamie. Obchodzona jako rocznica nocy, podczas której pierwsze wersety Koranu objawiły się Mahometowi. To czas, kiedy Bóg jest hojny w miłosierdzie, a aniołowie schodzą na ziemię.

Na zakończenie błogosławionego miesiąca odbędzie się trzydniowe Id al-Fitr, Święto Przerwania Postu. Okres radości, życzliwości i prezentów oraz solidarnego wsparcia potrzebujących.

I jakże pięknie to brzmi – w duchowym, ludzkim wymiarze. Jakże smutno – w obecnym cywilizacyjnym kontekście. Ale może wszyscy możemy z Ramadanu skorzystać? Skierować się ku temu, co ważniejsze, co ponad nami… W idealnym świecie może? A może chociaż w nieco lepszym niż nasz obecny, niewypełnionym taką dawką niezrozumienia i wrogości, z winą po każdej ze stron. W świecie, w którym rozumiemy, że jesteśmy częścią większej całości. Że jesteśmy siostrami i braćmi.

Braciom muzułmanom składam najlepsze życzenia – niech to będzie dla Was prawdziwie błogosławiony czas!

foto: khanumsays.com