Stocznia Gdańska jest kobietą! Wybierzcie się na spacer!

Już 3 czerwca o godz. 18.00 odbędzie się pierwszy z serii letnich spacerów po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej. Do zwiedzania Stoczni szlakami kobiet – pracownic i działaczek opozycyjnych – zapraszają Stowarzyszenie Arteria i Instytut Kultury Miejskiej. Spacery odbywają się w ramach projektu “Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów” i są kontynuacją wycieczek, które prowadziła w latach ubiegłych grupa społeczna Metropolitanka. 

Spacery prowadzić będą przewodnicy i przewodniczki, w tym seniorzy i seniorki, którzy wzięli udział w kursie przygotowującym do pełnienia tej roli. Świetnie, prawda? Chętne osoby mogły od marca do maja wziąć udział w wykładach i warsztatach przewodnickich na temat Stoczni, obsługi tabletów, równościowych i historii kobiet. Po zdanych egzaminach będą oni oprowadzać grupy opowiadając również swoją, osobistą historię, jak w przypadku byłych pracowników i pracownic Stoczni Gdańskiej.

Szkolenia przewodnickie oraz spacery po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej odbywają się w ramach projektu „Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów”, który Stowarzyszenie Arteria realizuje w partnerstwie z Instytutem Kultury Miejskiej.

sjk_spacer_nocmuzeow3_fot.TomaszZiółkowski

A teraz garść informacji praktycznych:

Start: Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej (Brama Historyczna).
Zwiedzanie jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy – trzeba się zgłosić na adres: sien@ikm.gda.pl.
W tygodniu (środy i piątki) o godz. 18.00 – 3.06, 5.06, 10.06, 12.06, 17.06, 19.06, 24.06, 26.06
W niedziele o godz. 16.00 – 7.06, 14.06, 21.06, 28.06
Spacery będą trwały do września.

Projekt „Stocznia jest kobietą – projekt seniorek i seniorów” realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.