Białoruś: przestrzeń bez czasu

Zmarły niedawno Terry Pratchett mawiał: kiedyś pracowałem w elektrowni atomowej – gdybym opisał to, co tam widziałem, nikt by mi nie uwierzył. Z Białorusią jest podobnie.

Białoruś: śmierć jak przyjaciółka

Białoruś najczęściej kojarzy się ze sterylnie wysprzątanymi ulicami, drogimi samochodami w stolicy i oczywiście Łukaszenką. Ale jest też inna Białoruś i aby ją zobaczyć trzeba się spieszyć.

Białoruś. Daleki sąsiad

Białoruś geograficznie i historycznie leży bardzo blisko Polski, jednocześnie jest krajem niemal dla nas egzotycznym. Kojarzy się przede wszystkim z Łukaszenką, represjami i kołchozami.